Algemene voorwaarden Uitreispas TOP Oss

Overwegende dat zich in het verleden incidenten hebben voorgedaan, waardoor TOP Oss zich genoodzaakt ziet navolgende voorwaarden aan het bezoeken van een uitwedstrijd van TOP Oss met beperkende maatregelen (of bij een wedstrijd zonder beperkende maatregelen maar waarbij hij met de bus meegaat) te stellen:

 1. Supporter dient van onbesproken gedrag met betrekking tot het bezoeken van voetbalwedstrijden (nu en in het verleden van FC Oss/TOP Oss) te zijn.
 2. Ten behoeve van de aanvraag van een uitreispas overlegt supporter een duidelijke fotokopie van zijn/haar legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) en een recente pasfoto.
 3. Na aanvraag uitreispas is er een verwerkingstijd van 3 weken. Tijdens deze 3 weken is het niet mogelijk een uitwedstrijd te bezoeken (wel een wedstrijd zonder beperkende maatregelen, waarbij op eigen vervoer gereisd wordt).
 4. Supporter ontvangt een persoonsgebonden uitreispas, welke hij/zij behoort te kunnen tonen bij de aankoop van toegangskaartjes / het bezoeken van de uitwedstrijd.
 5. Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarde geeft men akkoord te gaan en op de hoogte te zijn van het feit dat de persoonlijke gegevens bekend zijn bij TOP Oss en deze vijf jaar bewaard blijven.
 6. Supporter kan voorafgaand aan het instappen van de bus gefouilleerd worden door stewards TOP Oss.
 7. Indien supporter schade aan de bus veroorzaakt, wordt hij/zij verantwoordelijke gesteld.
 8. Roken en verdovende middelen zijn niet toegestaan in de bus.
 9. Het is niet toegestaan eigen (fris)drank mee te nemen in de bus.
 10. De uitreispas heeft een geldigheid van 5 jaar.
 11. Bij het niet naleven van de hierboven genoemde voorwaarden kan het bestuur de supporter voor een nader te bepalen tijd royeren. Alsdan zal de uitreispas worden ingenomen. Bij het plegen van strafbare feiten zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie eenheid Oss Brabant.
 12. Bij recidivisme kan de commissie stadionverboden besluiten de uitreispas in te nemen.
 13. Bij aanpassingen door het bestuur van de algemene voorwaarden worden uitreispashouders op de hoogte gesteld en dient men deze aanpassingen aanvullend te ondertekenen.
 14. Over zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.